Lütfen bekleyiniz...

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Değerli Kağıt Bedelleri

                                              

                                              2022 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

25,00

     b) Beyanname

25,00

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

225,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

160,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı

37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00

7 - Aile cüzdanları

200,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11 - (Mülga:2/1/2017- KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)   

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

 

                                                 2021 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

20,00

     b) Beyanname

20,00

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

40,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

180,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

125,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

60,00

7 - Aile cüzdanları

160,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

225,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

200,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

170,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

12,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

16,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

125,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

125,00

 

                                              2020 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ 

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

16,50

     b) Beyanname

16,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

33,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

160,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

110,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

25,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

25,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

50,00

7 - Aile cüzdanları

140,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

200,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

200,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

180,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

150,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

10,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

14,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

110,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

110,00

 

                                                     2019 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

13,50

     b) Beyanname

13,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

133,50

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00

7 - Aile cüzdanları

121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

89,00

                                             

                                                 2018 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

11,00

     b) Beyanname

11,00

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

22,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

108,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

72,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

18,50 

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

18,50 

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,00

7 - Aile cüzdanları

98,50

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

134,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

134,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)   

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

120,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

100,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

6,50

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

10,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

72,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

72,00

  

2017 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

2016 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6.(Değişik: 14/1/2016-6661/3 md.)a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı       

15

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı       15
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı     30

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

 

2015 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

8,30

b) Beyanname

8,30

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

16,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

82,50

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

55,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

7,50

7 - Aile cüzdanları

75,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

102,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

102,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

102,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

76,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

76,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

5,25

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

7,50

 

2014 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,10

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

75,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri(1)

50,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

6,75

7 - Aile cüzdanları

69,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

92,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

92,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

69,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

69,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

 

2013 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

7,25

b) Beyanname

7,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

14,50

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

72,00

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

198,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

6,50

7 - Aile cüzdanları

66,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

89,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

89,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

89,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

66,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

66,50

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,50

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,00

 

2012 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

  a) Noter kağıdı

6, 25

  b) Beyanname

6, 25

  c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

12, 50

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

3 - Pasaportlar

62, 50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

172, 00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

5, 75

7 - Aile cüzdanları

58, 00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

9 - Sürücü belgeleri

77, 50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

77, 50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

77, 50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

58, 00

13 - İş makinesi tescil belgesi

58, 00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

3, 80

 

2011 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                   

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

  a) Noter kağıdı                                                                                     

5,40

  b) Beyanname                                                                                     

5,40

  c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                              

10,80

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                         

-

3 - Pasaportlar                                                                                     

54,00

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                  

149,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                         

-

6 - Nüfus cüzdanları                                                                              

5,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                

50,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                          

-

9 - Sürücü belgeleri                                                                             

67,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                            

67,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                            

67,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                            

50,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                              

50,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                               

3,30

 

2010 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                              

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı                                                                                         

5,00

b) Beyanname                                                                                             

5,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                              

10,00

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

3 - Pasaportlar                                                                                            

138,00

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                       

138,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

6 - Nüfus cüzdanları                                                                          

4,60

7 - Aile cüzdanları                                                                              

46,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

9 - Sürücü belgeleri                                                                          

62,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                        

62,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                 

62,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                      

46,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                  

46,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                          

3,10

 

2009 YILI DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Değerli kağıdın cinsi                                                                      

Bedel (TL)

1. Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı                                                                                     

(4,90)

b) Beyanname                                                                                     

(4,90)

c) Protesto, vekaletname, resen senet                                                 

(9,80)

1.  (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

 

2.  Pasaportlar                                                                                   

(135,00)

4. Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                  

(135,00)

5. (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

 

6. Nüfus cüzdanları                                                                              

(4,50)

7. Aile cüzdanları                                                                                

(45,00)

8. (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

 

9. Sürücü belgeleri                                                                              

(60,00)

10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                             

(60,00)

11. Motorlu araç trafik belgesi                                                            

(60,00)

12. Motorlu araç tescil belgesi                                                             

(45,00)

13. İş makinesi tescil belgesi                                                              

(45,00)

14. (Ek: 26/11/1999 - 4481/12 md.) Banka Çekleri(her bir çek yaprağı)                                      

(3,00)