Lütfen bekleyiniz...

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Kıymetli Evrakın İptali İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kıymetli Evrakın İptali İstemi - Dava Dilekçesi ………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İSTEMDE BULUNAN : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Senet İptali İstemimizi havi dilekçedir. AÇIKLAMALAR : 1. Müvekkil, …………. adresi...

Zayi Nedeniyle Çek İptali - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Zayi Nedeniyle Çek İptali - Dava Dilekçesi ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                 TEDBİR İSTEMLİDİR   DAVACI                                 :(Ad, Soy...

Kambiyo Vasfında Olmayan Çek - İtirazın İptali (Dava Dilekçesi)

Dava Dilekçesi
4721 s Kambiyo Vasfında Olmayan Çek - İtirazın İptali (Dava Dilekçesi) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : İtirazın iptali ile takibin devamına ...

Kambiyo Vasfında Olmayan Senet - İtirazın İptali (Dava Dilekçesi)

Dava Dilekçesi
4721 s Kambiyo Vasfında Olmayan Senet - İtirazın İptali (Dava Dilekçesi) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : İtirazın iptali ile takibin devamın...

Kambiyo Vasfında Olmayan Senet - İtirazın İptali (Davacı)

Dava Dilekçesi
4721 s Kambiyo Vasfında Olmayan Senet - İtirazın İptali (Davacı) MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ..../… E. DAVACI : (Ad, Soyad) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad) DAVALI : (Ad, Soyad) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad) KONU :Davalının yanıt dilekçesine karşı bey...

Fatura ve Cari Hesap Alacağı

İhtarname
4721 s Fatura ve Cari Hesap Alacağı … NOTERLİĞİ’NE KEŞİDECİ : (Ad, Soyad, TC, Adres)/(Unvan, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Adres) MUHATAP : (Ad, Soyad, TC, Adres)/(Unvan, Adres) VEKİLİ : Av. (Ad, Soyad, Adres) KONU : … tarihli … nolu … TL tutarında...

Takipte Ödeme Emri

Yazışma / Form
Örnek No:10* (Değişik:RG-16/4/2013-28620) T.C. ...................... İcra Dairesi Dosya No : ........................   KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE ÖDEME EMRİ   1-Alacaklı...

Katma Değer Vergisi Beyannamesi – 2 (Vergi Sorumluları İçin)

Yazışma / Form
Katma Değer Vergisi Beyannamesi – 2 (Vergi Sorumluları İçin)[1]       Bildirim metnine ulaşmak için tıklayınız.   www.legalbank.net   [1] Bu beyanname “http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/beyanname-formlari-bildirimler” ad...