Lütfen bekleyiniz...

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 03.02.2021 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 02.02.2021 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 3. Maddesinde Yapılan Değişiklikle Çekin Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olduğuna İlişkin Hükmün Uygulanması 31/12/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
3 22.11.2019 7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
4 06.10.2018 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılması Mümkün Olmayan Sözleşmelerde Yer Alan Bedeller 2/1/2018 Tarihinde Merkez Bankası Tarafından Belirlenen Efektif Satış Kuru Esas Alınarak Türk Parası Cinsine Çevrilecektir
5 13.09.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) Yayınlandı
6 25.05.2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
7 02.04.2018 Haftanın Kararı (02.04.2018)
8 19.02.2018 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
9 12.02.2018 Haftanın Kararı (12.02.2018)
10 31.01.2018 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) Yayınlandı
11 08.01.2018 Haftanın Kararı (08.01.2018)
12 10.07.2017 HAFTANIN KARARI (10.07.2017)
13 13.04.2017 ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI
14 06.01.2017 ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI