Lütfen bekleyiniz...

Kambiyo Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Avukatların, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında “Yükümlü” Kılınması

Legal BlogAv. Ramazan ÇakmakcıYıl 2021
Avukatların, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında “Yükümlü” Kılınması Yazar Adı: Av. Ramazan Çakmakcı Yayın Tarihi: 21.01.2021 1. Mevzuat Değişikliği TBMM’nde 27/12/2020 tarihinde kabul edilen 7262 numaralı “Kitle İ...
Karapara Aklama Yükümlü Avukat Sır Saklama Suç Geliri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Taşınma Devir İşlemleri Banka İşlemleri Bildirim Yükümlülüğü Avukatın İhbar Yükümlülüğü İhbar Muhbir Kitle İmha Silahları Terör Terörün Finansmanı

Finansal Altın Ve Yurtiçi Tasarruflar Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

MakaleNurettin ÖZTÜRKBankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları DergisiYıl 2019, Cilt 3 , Sayı 7
Journal of Banking and Capital Markets Research -JBCMR, V:3, N:7, 2019, pp.1-15 1 *************************************** Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi BSPAD, Cilt 3, Sayı 7 www.bank...

Faktoring İşlemi Çerçevesinde Çeki Ciro İle Temlik Alan Üçüncü Kişiye Karşı Şahsi Def'ilerin İleri Sürülmesi

MakaleNecat AZARKANDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 22, Sayı 36
Necat AZARKAN DÜHFD, Cilt: 22, Sayı: 36, Yıl: 2017, s. 89-107 89 MAKALE (Araştırma Makalesi) FAKTORİNG İŞLEMİ ÇERÇEVESİNDE ÇEKİ CİRO İLE TEMLİK ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI ŞAHSİ DEF’İLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ Necat AZARKAN * ÖZ Gelişmiş ülkelerdek...

Çekten Cayma

Makaleİsmail KÖKLegal Banka ve Finans Hukuku DergisiYıl 2016, Cilt 5, Sayı 17
Çekten Cayma Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Finans Hukuku Kategori: Borçlar Hukuku Kategori: Kambiyo Hukuku Kategori: icra ve İflas Hukuku Yazar Adı: İsmail KÖK Yayın Tarihi: 01.04.2016 Yayın Adı: Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yay...

Son Düzenlemeler Işığında Çekin Şekil Şartları Ve Çeke Dayalı Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları

MakaleMehmet KÖLE, Fatma GÖRGÜLÜDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 21, Sayı 35
Mehmet KÖLE / Fatma GÖRGÜLÜ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 35, Yıl: 2016 79 SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ÇEKİN ŞEKİL ŞARTLARI VE ÇEKE DAYALI KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLLARI Mehmet KÖLE * Fatma GÖRGÜLÜ ** Ö...

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Ülkemiz Düzenlemeleri

MakaleYavuz AKBULAKLegal Banka ve Finans Hukuku DergisiYıl 2013, Cilt 2, Sayı 7
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Ülkemiz Düzenlemeleri Kategori: Banka ve Finans Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Yazar Adı: Yavuz AKBULAK Yayın Tarihi: 01.08.2013 Yayın Adı: Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 7 Cilt: 2...

Çek Defterlerinin Baskı Tarihi Ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi

MakaleYahya Deryalİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi MecmuasıYıl 2013, Cilt 71, Sayı 2
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI TARİHİ VE BASKI ŞEKLİNE BAĞLI GEÇERSİZLİK PROBLEMLERİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Yard. Doç. Dr. Yahya Deryal* 1) Somut Olayın Tanımı ve Takdimi Keşideci (A.S.) imzalı ve muhatap (...) Bankası A.Ş. (...) Şubesi’...

Türk Hukukunda Yabancı Ülke Parası İle Ödenecek Çekler

MakaleNesrin AKIN SUNAYLegal Banka ve Finans Hukuku DergisiYıl 2012, Cilt 1, Sayı 3
Türk Hukukunda Yabancı Ülke Parası İle Ödenecek Çekler Kategori: Banka ve Finans Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Kambiyo Hukuku Yazar Adı: Nesrin AKIN SUNAY Yayın Tarihi: 01.12.2012 Yayın Adı: Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yay...

Bir Kambiyo Senedi Olarak Çek ve Yargı Kararları Işığında Çekin Unsurları

MakaleCihan ŞAHİNLegal Banka ve Finans Hukuku DergisiYıl 2012, Cilt 1, Sayı 1
Bir Kambiyo Senedi Olarak Çek ve Yargı Kararları Işığında Çekin Unsurları Kategori: Banka ve Finans Hukuku Kategori: Ticaret Hukuku Kategori: Kambiyo Hukuku Yazar Adı: Cihan ŞAHİN Yayın Tarihi: 01.05.2012 Yayın Adı: Legal Banka ve Finans Hukuku...

Çek Kanunu Tüzel Kişilik Perdesini Aralıyor

MakaleErol ULUSOYİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2010, Cilt 1, Sayı 1
Çek Kanunu Tüzel KiGilik Perdesini Aralıyor Doç.Dr. Erol E. ULUSOY 68 Gnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:1 Sayı:1 Yıl:2010 ÇEK KANUNU TÜZEL KGgGLGK PERDESGNG ARALIYOR Doç.Dr. Erol...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor